JAK POLSKIE MIASTA WALCZĄ Z ZANIECZYSZCZONYM POWIETRZEM: TORUŃ

Przez Monika
W Klienci indywidualni
Lipiec 25, 2017
0 komentarzy
307 Views

Dla wielu osób Toruń to przede wszystkim zabytki, pierniki i Mikołaj Kopernik! Choć oba skojarzenia są jak najbardziej trafne, to warto też wspomnieć, że Toruń jest także miastem, którego władze skutecznie radzą sobie z zanieczyszczeniem powietrza, czym pozytywnie wyróżniają się na tle innych polskich metropolii.

herb_torunia_540Już na samym wstępie warto wspomnieć, że miasto Toruń zaangażowane jest w szereg debat i projektów. Do najważniejszych z nich zaliczyć można z pewnością projekt UNFCCC – NAZCA, który jest częścią systemu SGD 11 – zrównoważone miasta. Miasto bierze również udział i inicjuje ponadregionalną oraz międzynarodową debatę dotyczącą smart city.

Kluczowe realizacje

Żeby było lepiej trzeba działać – do takiego wniosku doszły władze miasta i postanowiły, że przyszedł czas na zmiany. Obecnie EDF Toruń Spółka Akcyjna realizuje budowę Elektrociepłowni EC Wschód EC1 przy istniejącym od lat zakładzie energetycznym. W stale działającym zakładzie produkuje się energię elektryczną oraz ciepło dla odbiorców z miasta Torunia oraz dwóch jednostek kogeneracyjnych. Celem całego przedsięwzięcia jest oczywiście znacznie obniżenie poziomów emisji tlenków siarki (z 950 do 12 mg/m3), azotu (z 300 do 50 mg/m3) i pyłów (z 70 do 5 mg/m3) oraz spełnienie przyszłych restrykcyjnych europejskich norm środowiskowych.

Poza tym spółka Geotermia Toruń Sp. z o.o. planuje uruchomienie w IV kwartale 2017 r. na terenie miasta działalności w zakresie produkcji i przesyłu ciepła poprzez budowę ciepłowni geotermalnej z planowaną docelowo mocą cieplną w wysokości 40MW oraz budowę sieci ciepłowniczej o łącznej długości ok. 16 km.

Inwestycja w transport

Każdy mieszkaniec dużego, czy nawet nieco mniejszego miasta doskonale wie, jak uciążliwe potrafią być samochody. Ogromny hałas, krążące wokół trujące spaliny i nieprzyjemna woń powietrza często zniechęcają mieszkańców do wyjścia na “świeże powietrze”. W Toruniu pomyśleli także i o tym problemie, wykorzystując transport publiczny. Głównym celem tego przedsięwzięcia było zapewnienie udziału transportu zbiorowego w ogólnej mobilności mieszkańców miasta na poziomie nie mniejszym niż 30% oraz unowocześnianie sieci tramwajowej i komunikacji z okolicznymi gminami. W ten sposób na drogach oraz torach pojawiło się 17 nowoczesnych tramwajów i  48 autobusów z silnikami hybrydowymi oraz z niską emisją spalin (33 szt. – Euro 5, w tym 3 zasilane CNG, 15 szt. Euro 6). Łączna długość torowisk tramwajowych przekroczyła 50 km, z kolei długość ścieżek rowerowych ponad 100 km.

Rozwój nie tylko miasta

Miasto Toruń otwiera się sukcesywnie na gminy ościenne i dynamicznie rozszerza sieć transportu publicznego do leżących w nich miejscowości oraz rozwija zakres świadczonych na ich rzecz usług komunalnych m.in.: wywozu i unieszkodliwiania odpadów oraz obsługi wodno-kanalizacyjnej. Zakres kluczowych projektów wspólnych obejmuje przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa ekologicznego poprzez rozwój infrastruktury komunikacyjnej, gospodarkę komunalną, ochronę środowiska, inwestycje strategiczne (budowa eko-spalarni odpadów komunalnych, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, modernizacja elektrociepłowni na zasilaną gazem) oraz współpracę w obszarach bezpieczeństwa, nauki i ochrony zdrowia.

 

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: