NAZCA i jej działalność na rzecz klimatu

Przez Monika
W Klienci indywidualni
Sierpień 31, 2017
0 komentarzy
282 Views

NAZCA jest platformą podmiotów niepaństwowych działających na rzecz klimatu przy Sekretariacie ds. Zmian Klimatu ONZ. Grupa prezentuje działania dotyczące klimatu podjęte przez miasta, regiony, przedsiębiorstwa, inwestorów i społeczeństwo obywatelskie.

fabrykaNAZCA po raz pierwszy została uruchomiona w stolicy Peru – Limie, na 20-tej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Celem powstania platformy było przedstawienie zobowiązań podjętych przez szeroką grupę podmiotów niepaństwowych oraz zaangażowanie ich w rozmowy klimatyczne. W tym momencie organizacja skupia  niemal 2000 miast i 35 regionów, przyczyniając się do znacznej redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. NAZCA umożliwia dodatkowo obserwację działań podmiotów na rzecz zapobiegania zmianom klimatu. Informacje zbierane przez organizację pochodzą od firm o ugruntowanym doświadczeniu w zakresie zarządzania danymi, a następnie są publikowane w jednym miejscu.

Współpraca dla zwiększenia efektów

NAZCA na początku współdziałała z CDP-Carbon Disclosure Project (http://ecomanager.pl/cdp-odpowiedzialnie-o-emisjach/) i Carbonn Climate Registry tworzonym przez IC LEI (Samorządy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju). Z czasem grupa się powiększyła przez dołączenie UN Global Compact, Porozumienie Burmistrzów, Climate Group, organizację Inwestorzy na rzecz klimatu oraz Climate Bond Initiative. Relacje z nowymi partnerami w gromadzeniu danych są stale badane, aby zapewnić zbiór różnorodnych możliwości zaangażowania i rozwinąć jak najszerszy obraz działań w dziedzinie klimatu.

Klimatyczne zobowiązania

Zarejestrowane przez organizację deklaracje klimatyczne obejmują m.in. uczestnictwo ponad ⅓ z 2000 największych firm osiągających 32,5 mld dolarów przychodów (suma ta jest  porównywalna do łącznego PKB USA, Chin i Japonii). Do tego grona należy też 15 z 20 największych banków na świecie o łącznej wartości rynkowej sięgającej do 2 mld dolarów.

Miasta i regiony zarejestrowane w NAZCA mają więcej niż 2000 zobowiązań obejmujących odpowiednio – 7,3 procent oraz 6,5 procent światowej populacji.

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: