PORT PC przestrzega przed tzw. „indukcyjnymi pompami ciepła”

Przez Adam
W Instalatorzy
Grudzień 13, 2016
0 komentarzy
635 Views

Jednym z głównych zadań Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła jest dbanie o prawidłowy rozwój rynku pomp ciepła w Polsce oraz o rzetelne informowanie o tej technologii wytwarzania ciepła. W związku z często pojawiającymi się pytaniami klientów zainteresowanych zakupem tzw. „indukcyjnych pomp ciepła” PORT PC, po dokładnym rozeznaniu sprawy, informuje, że tego typu rozwiązanie grzewcze nie ma nic wspólnego z pompą ciepła i używana w tym przypadku nazwa “pompa ciepła” jest błędna i całkowicie nieuzasadniona.  

przegla%cc%a8d-klas-energetycznych-dla-roz%cc%87nych-urza%cc%a8dzen-grzewczych-centralnego-ogrzewania-zrodlo-ehpaport-pcWspomniane urządzenie grzewcze nie jest pompą ciepłą, gdyż w urządzeniu tym nie jest pobierane ciepło niskotemperaturowe z dolnego źródła i po podniesieniu jego temperatury do poziomu umożliwiającego wykorzystanie, ciepło przekazywane jest do instalacji odbiorczej, przy czym w procesie tym ilość ciepła wzrasta o ilość energii elektrycznej pobranej przez sprężarkę. „Indukcyjna pompa ciepła” nie ma żadnych elementów mechanicznych i jest to po prostu kocioł elektryczny, w którym bezpośrednio za pomocą energii elektrycznej podgrzewana jest woda. A zatem takie urządzenie grzewcze może mieć klasę energetyczną E, a nie klasę A++, która charakteryzuje urządzenia grzewcze wykorzystujące ciepło z  odnawialnych źródeł (powietrzne i gruntowe pompy ciepła) lub urządzenia wysokosprawnej kogeneracji, w których wytwarzane jest ciepło i energia elektryczna.

PORT PC zwraca również uwagę na to, że producenci gazowych, olejowych lub elektrycznych urządzeń grzewczych od września 2015 roku mają obowiązek rzetelnego informowania klientów o klasach energetycznych oferowanych urządzeń. Dotyczy to zarówno informacji podawanych w prospektach i ulotkach, jak również na stronach internetowych. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi już od roku wymogami ekoprojektu, sprzedawca jest zobowiązany do udostępniania, tzw. karty oraz etykiety produktu.

Źródło: Materiały PORT PC

Komentarze są zamknięte.

komentarze z facebooka: